Wat zijn de voordelen van een account?

Door een account aan te maken heb je direct toegang tot onze webshop. Wanneer je inlogt zie je de actuele prijzen. Daarnaast kun je de bestelgeschiedenis inzien en herhaalbestellingen plaatsen.